از موبایلت بپرس!! مسیر رشد کسب و کارتو اوکی کن 👌 موبوویز مشاوری در جیب شما moboways مسیر کسب و کار پلتفرم مدیران روش کسبتو پیدا کن خودت برنامه ریزی کن آموزش در موبوویز اوکی باش 👌 mobokado رایگان است.

place محل

کانال‌های توزیع

پوشش جغرافیایی

حمل و نقل

انبارداری و چیدمان

price قیمت

promotion ترویج

تبلیغات

برنامه‌های ترویج فروش

برنامه‌های استفاده از تیم فروش

روابط عمومی

بازاریابی مستقیم

در خبرنامه ما عضو شو

جدید ترین اخبارو آموزشهای حوزه کسب و کار و تبلیغات و مارکتینگ

مشوقها و تخفیفها
دسته بندی نشده

مشوق ها و تخفیف

مشوق ها و تخفیف در کسب و کار در دنیای بازاریابی ، “مشوق” چیزی است که فرد را برای انجام عملی مانند خرید، تکمیل نظرسنجی

قیمت گذاری
دسته بندی نشده

قیمت گذاری

اطمینان از مناسب بودن قیمت محصولات یا خدمات مهمتر از اعتماد کرد ن فقط به حدس است. مهم نیست که چه چیزی را می فروشید

مدیریت کسب و کار

کانالهای توزیع

تعریف ، انواع و توابع میزان در دسترس بودن یک محصول، و سهولت دسترسی و دستیابی مشتری به آن، در حجم ورودی تقاضا برای آن